Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

ΤΕΣΤΑΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 


5

Θεωρία 
Θέμα 1


α)

Με ποια σειρά κάνουμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση που έχειπαρενθέσεις;

β)

Να βάλετε σε κατάλληλη θέση παρενθέσεις ώστε να ισχύει η ισότητα

22+18.4 +12 = 100
Θέμα 2


α)Πότε ένα κλάσμα λέγεται δεκαδικό;

β)Τι σημαίνει το σύμβολο α% ;

 Ασκήσεις 

1)

Να βρεθεί το εμβαδόν του σχήματος, όταν ΑΒ=250cm,
ΓΔ=48dm
και 
ΒΓ=1,6m 

2)

Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης (6532+): 23+2004

3)

Έχουμε 36 πακέτα ζάχαρη , 48 κουτιά γάλα και 72 πακέτα καφέ . Πόσα τοπολύ δέματα μπορούμε να φτιάξουμε από τα παραπάνω είδη προκειμένου να ταμοιράσουμε σε άπορες οικογένειες. Το κάθε δέμα πόσα από τα παραπάνω είδη θαπεριέχει ;

 
 ΑΒΓ Δ
 

 Α. ΘΕΩΡΙΑΘέμα 1οα)
Πότε ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 2 ;

β)Πότε ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 3 ;

γ)Πότε ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 5;

Θέμα 2οα)
Πότε ένα τρίγωνο ονομάζεται ισοσκελές;

β)Πότε ένα τρίγωνο ονομάζεται ισόπλευρο ;

γ)Πότε ένα τρίγωνο ονομάζεται σκαληνό ;

Β . ΑΣΚΗΣΕΙΣΘέμα 1ο

Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης :Α = 3( x +ψ ) ,αν x =32318:2 +25 και

Θέμα 2Η αμοιβή που πήραν τρεις τεχνίτες για ένα έργο ήταν 1200 € .

Να βρείτε πόσα πήρε ο καθένας , αν εργάστηκαν ο α΄ 4 ημέρες ,ο β΄ 5 ημέρες και ο γ΄ 6 ημέρες 

Θέμα 3ο

Να υπολογίσετε τις γωνίες α , β και γ του παρακάτω σχήματος 

γ


α

 
β
 
  
 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ 1ο

 Αν α = 3.(7+3)3.(5-3)3
β = (5,4-3 ).(4,1+3,4) –(3,7+1,3).(7-3,8)

γ = 0,63.10 + 7:10 + 300.0,01
 Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης : Α = (α .β-γ).(γ:β+α) (α22):γγ.(β3-α) =

ΘΕΜΑ 2ο 
Α.

Να βρεθούν οι γωνίες ενός τριγώνου ΑΒΓ αν η γωνία Α είναιτριπλάσια τις Γκαι η γωνία Β είναι μεγαλύτερη από την Γ κατά 300.

Τι είδους τρίγωνο είναι αυτό;Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Β.

Να υπολογίσετε την γωνία χστο παρακάτω σχήμα, αν ε1//ε